Interim

Interimsuppdrag


Jag arbetar ibland i roller som interimschef på hel- eller deltid.


Exempel på genomförda uppdrag:


  • Kommunikationsdirektör; Bemanningsföretag, Spelbolag (online), Fastighetsbolag, IT-bolag, mm
  • Investor Relations-chef; Bemanningsföretag, Finansbolag, Medtechbolag
  • Informationschef; Bemanningsföretag
  • Presschef; Bemanningsföretag, Branschförening, Fastighetsbolag, Spelbolag, Flygplatsbolag
  • Näringspolitisk chef; Branschförening


Här ser du några exempel på genomförda uppdrag.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildning


Är du intresserad av min webbutbildning kring krishantering och kriskommunikation så hittar du den hos vår samarbetspartner Diploma Utbildning.

Utbildningen ger både diplom och intyg.


Klicka på nedanstående länk så kommer du rätt.

Krishantering och kriskommunikation