Om oss - tjänster

Vi stärker och utvecklar kommunikationen

 

Genom kommunikation, PR och medierelationer stärker vi kommunikationen.

Vi är dessutom specialister inom kriskommunikation.

Uhrvis

Vi agerar både strategiskt och operativt i uppdrag som syftar till att stärka kommunikationen. Det kan vara framtagande och exekvering av kommunikationsplaner. Etablering och utveckling av nyhetsrum. Framtagande av pressmeddelanden. Genomförande av lobbyingaktivister.

Allt oftare ansvarar vi långsiktigt för all kommunikation och medierelationer. Ibland i rådgivande uppdrag men ofta i operativa roller. (Det benämns ofta för outsourcad kommunikationsavdelning.)

I den akuta krisen

agerar vi strategiska rådgivare och förstärker organisationen med operativa insatser.

 

Vi bygger er kompetens och beredskap för er kriskommunikation

redan innan den inträffat. Vi initierar er krisgrupp, genomför medieträning, tar fram er kriskommunikationsplan och genomför alla förberedelser. Vi tränar er krisgrupp och genomför regelbundna övningar.

 

Utbildning i kriskommunikation, medierelationer och medieträning

genomför vi i företagsanpassade seminarier och workshops hos våra uppdragsgivare. Alternativt utbildar vi genom en utbildningsserie på webben.

 

Föreläsningar och seminarier

inom kriskommunikation, medierelationer och kommunikation genomför vi för styrelser, ledningsgrupp eller andra åhörare. Både för slutna grupper och i öppna sammanhang.

 

Interimsuppdrag

i form av kortare och längre engagemang på heltid eller deltid som presschef, kommunikationschef, IR-chef, näringspolitisk chef och andra kommunikativa roller förmedlar vi.

 

I den akuta mediekrisen är vi din strategiska rådgivare

Vi vet hur du ska agera och vi ger dig tydliga råd. Under medias bevakning av din verksamhet blir det ofta en ökad arbetsbelastning. Vi har resurser och erfarenhet för att kunna avlasta din organisation och vi kan förstärka med extra resurser i operativa roller.

 

I det förberedande arbetet

för att kunna hantera kommande kriskommunikation, bygger vi din kompetens och beredskap. Vi kartlägger era förutsättningar och risker för kommande uppmärksamhet och vi initierar er krisgrupp, genomför medieträning, tar fram er kriskommunikationsplan och genomför alla förberedelser. Vi tränar krisgruppen och genomför regelbundna övningar. I vår unika tjänst Kriskommunikationsförsäkring får ni alla momenten för att kunna hantera kommande kriskommunikation.

Utbildning i kriskommunikation

medierelationer och medieträning genomför vi i företagsanpassade seminarier och workshops hos dig.

 

Medieträning och budskapsträning

krävs för att nå fram med ditt budskap trovärdigt. Vi tränar individer och grupper.

 

Föreläsningar och seminarier

inom kriskommunikation, medierelationer och kommunikation genomför vi för styrelse, ledningsgrupp och andra åhörare. Både för slutna grupper och i öppna sammanhang.

 

Interimsuppdrag

Vi förmedlar interimstjänster på heltid och deltid som presschef, kommunikationschef, IR-chef och näringspolitisk chef. Vi åtar oss även dessa uppdrag för löpande uppdrag.

 

Du når oss via: info@uhrvis.se eller +46768950101