Om oss - tjänster

 

Uhrvis - Kriskommunikation och medierelationer

Uhrvis

Kriskommunikation och medierelationer är vårt specialområde

I den akuta mediekrisen är vi din strategiska rådgivare

Vi vet hur du ska agera och vi ger dig tydliga råd. Under medias bevakning av din verksamhet blir det ofta en ökad arbetsbelastning. Vi har resurser och erfarenhet för att kunna avlasta din organisation och vi kan förstärka med extra resurser i operativa roller.

 

I det förberedande arbetet

för att kunna hantera kommande kriskommunikation, bygger vi din kompetens och beredskap. Vi kartlägger era förutsättningar och risker för kommande uppmärksamhet och vi initierar er krisgrupp, genomför medieträning, tar fram er kriskommunikationsplan och genomför alla förberedelser. Vi tränar krisgruppen och genomför regelbundna övningar. I vår unika tjänst Kriskommunikationsförsäkring får ni alla momenten för att kunna hantera kommande kriskommunikation.

Utbildning i kriskommunikation

medierelationer och medieträning genomför vi i företagsanpassade seminarier och workshops hos dig.

 

Medieträning och budskapsträning

krävs för att nå fram med ditt budskap trovärdigt. Vi tränar individer och grupper.

 

Föreläsningar och seminarier

inom kriskommunikation, medierelationer och kommunikation genomför vi för styrelse, ledningsgrupp och andra åhörare. Både för slutna grupper och i öppna sammanhang.

 

Interimsuppdrag

Vi förmedlar interimstjänster på heltid och deltid som presschef, kommunikationschef, IR-chef och näringspolitisk chef. Vi åtar oss även dessa uppdrag för löpande uppdrag.

 

Du når oss via: info@uhrvis.se eller +46768950101