Kriskommunikation

Med lång erfarenhet av att hantera kriskommunikation och medierelationer, både i operativa roller och som rådgivare, är jag en uppskattad rådgivare, medietränare och interimresurs.

I det förebyggande arbetet erbjuder jag en Kriskommunikationsförsäkring där alla delar ingår som behövs för att vara förberedd för den kommande mediala krisen. I detta ingår:


  • Påverkansanalys


  • Budskapsträning av talesperson


  • Medieträning inför kamera


  • Interninformation 


  • Frågor och svar (Q&A)


  • Kartläggning av tänkbara kriser


  • Kriskommunikationsplan 


  • Krispolicy


  • Omvärldsbevakning och analys


  • Rutiner för övning och uppdatering


I den akuta krisen är jag rådgivare till VD och ledningsgrupp. Jag kan även gå in i operativa roller såsom talesperson, Presschef eller Kommunikationschef, men oftast är min roll rådgivande.


Medieträning

Jag tränar talespersoner och ledare i hur de ska agera i kontakter med journalister.


Utbildning och föredrag

Jag utbildar ledningsgrupper och styrelser i krishantering, medierelationer och presentationsteknik.

Hans Uhrus, hans.uhrus@uhrvis.se  +46768950101