Uppdrag

Rådgivare som jobbar i projekt eller operativa roller (interim).

Föreläser och utbildar inom kommunikation, medierelationer och kriskommunikation.

Exempel på genomförda interimsuppdrag:


 • Kommunikationsdirektör Investmentbolag, Spelbolag (online), Fastighetsbolag, IT-bolag m.fl.
 • Presschef Branschorganisation, Flygbranschen, Spelbolag, Fastighetsbolag och Bemanningsföretag
 • IR-chef (Investor Relations) olika börsnoterade bolag, Bemanningsföretag, Finansbolag, Medtechbolag
 • Näringspolitisk chef intresseorganisation
 • Informationschef Bemanningsföretag


Genom att klicka på bilderna nedan ser du några exempel på genomförda uppdrag:

Percy Barnevik och jag – utbildar i Medial Krishantering:

 


Jag har gedigen erfarenhet från kommunikativa uppdrag i börsnoterade bolag, offentlig verksamhet, mindre bolag och startups erbjuder jag rådgivning, stöd, utbildning och interimstjänster.KRISHANTERARE

 • Aktivt stöd i den mediala krisen.Rådgivande och operativa roller. Medietränar. Genomför krisövningar. Förebyggande aktiviteter.

 

PROAKTIVA AKTIVITETER

 • Kriskommunikationsförsäkring– säkerställer att organisationen är förberedd och tränad för kommande krishantering, medierelationer och andra kommunikativa utmaningar. Innefattar: Påverkansanalys, Initiering av Krisgrupp, Budskapsträning av talesperson, Medieträning inför kamera, Interninformation, Kartläggning av tänkbara kriser, Frågor & Svar, Kriskommunikationsplan och Krispolicy, Övning.

  

STÖD

 • Akut hjälp i den mediala krisen – aktiv strategisk och operativ rådgivare i den mediala krisen. Kan även innefatta avlastning av den egna organisationen och materialframtagning.

 

 • Utveckla kvartalspresentationerna– både de skriftliga - men framför allt den munliga presentationen vid analytikerpresentation och investerarträffar.

 

 • Pressmeddelande– framtagande av slagkraftigt pressmeddelande. Kan med fördel kombineras med Budskapsframtagning och Frågor & Svar.

 

 • Budskapsframtagning och Frågor & Svar– vid nyheter, förändringar och befarade händelser tas budskap fram, Frågor & Svar samt kompletterande texter.

  

UTBILDNING

 • Medieträning och presentationsteknik– så här framträder du i media, skapar förtroende och bygger relationer med journalister. Träning framför kamera för att kunna hantera de riktigt svåra frågorna samt bemästra kroppsspråket. • Kriskommunikation - seminarium– förstå krisen och hur den ska hanteras. Med en teoretisk inledning och efterföljande stor mängd av verkliga exempel bygger vi kunskap om medielogiken och hur man ska hantera den mediala krisen.


 • Är du intresserad av webbutbildning inom krishantering och kriskommunikation så hittar du den hos vår samarbetspartner Diploma Utbildning.Utbildningen ger både diplom och intyg. Klicka på nedanstående länk så kommer du rätt. Krishantering och kriskommunikation


  

LÄNGRE OPERATIVA UPPDRAG

 • Interimsuppdrag– hel eller deltid; Kommunikationschef, Presschef, Näringspolitisk chef, stöd till IR.

Hans Uhrus, hans.uhrus@uhrvis.se  +46768950101